5 начина да подпомогнем служителите си по време на COVID-19 (+ ПРИМЕРИ)

⏰ Време за прочитане: 6 Минути

По време на пандемията почти всички компании намалиха разходите си, но според проучване на Gartner (Peer Pulse on Pay Policies and Benefits During the COVID-19 Pandemic, 2020), 68% са добавили поне една нова придобивка към възнаграждението на служителите или са увеличили вече съществуваща.

В днешната статия ще почерпим от техния опит и ще Ви предложим 5 начина или допълнителни придобивки, с които може да компенсираме служителите си по време на COVID-19.

💡 Най-популярните начини сред световни водещи компании за подпомагане на служителите по време на кризата с COVID-19 са:

➡ Грижа за менталното здраве

➡ Възнаграждения при опасност на работното място

➡ Увеличени придобивки за здравно обслужване

➡ Придобивки, свързани с грижата за децата на служителите

➡ Поемане на транспортните разходи на служителите

1. Ментално здраве

Най-популярната придобвка е свързана с менталното здраве. 32% от компаниите в проучването са въвели нови опции за следене и превенция на менталното здраве като платени приложения за служителите или виртуална консулация със специалист.

Повечето рабодотодали са избрали, вместо да въвеждат нови придобивки, да увеличат достъпа на повече служители до вече съществуващите такива, като достъп до приложения за ментално здраве или виртуалните консултации (32%).

Например компанията Workday още през март дава на служителите си едногодишен достъп до приложението за ментално здраве и медитация Headspace.5% са избрали да въведат нови придобивки, свързани с менталното здраве, а само 4% са въвели разпределяне на разходите за тези придобивки между тях и служителите.

2. Допълнително възнаграждение при опасност

на работното място са избрали 20% от респондентите.

20% от компаниите в проучването въвеждат допълнително възнаграждение при опасност на работното място като фиксирана добавка или като увеличение на почасовата ставка на служителите.

Например Home Depot заплаща 100$/седмица допълнително на всички служители на място в магазините, а Amazon увеличава почасовата ставка с 2$.

Ако е решила да преприема подобни мерки, компанията трябва да си зададе следните въпроси:

– Колко дълго може да поддържа това допълнително възнаграждение?

– Могат ли да се въведат други мерки, които са с временен характер като еднократни бонуси или допълнителна помощ в случай на болест/заразяване?

При всяка компания този вид възнаграждение може да бъде от 1 до 100% от базовото възнаграждение, но масово те посочват 20% като норма за определянето му.

3. Здравно обслужване

16% от организациите са увеличили придобивките, свързани със здравното обслужване.

Някои организации дори плащат здравните осигуровки на служителите, които се е наложило да бъдат съкратени заради кризата с COVID-19 и вече не са наети от организацията.

4. Грижа за децата

14% от компаниите са увеличили придобивките, свързани с грижата за децата на служителите

Повечето работодатели не са в състояние да предоставят допълнителна финансова подкрепа на служителите с деца вкъщи, но някои (14%) анкетирани организации са успели да въведат услуги за подкрепа на грижи за деца или чрез въвеждане на нови придобивки, или чрез увеличаване на нивото на съществуващите.

Някои работодатели успяват да осигурят грижа за децата на служителите си, но за повечето това е прекалено скъпо и прибягват до други мерки.

Например PepsiCo дава на служителите си минимум 2/3 от заплащането им до 12 седмици, ако не могат да работят от вкъщи и са засегнати от закриване на училище или детска градина.

5. Транспортни разходи

7% са увеличили придобивките, свързани с транспортните разходи

Служителите, които трябва да  бъдат физически на работното си място и нямат възможност за дистанционна работа, са изложени на риск от заразяване не само на работното си място, но и в публичния транспорт, който използват. В отговор на това, 7% от анкетираните работодатели са предоставили допълнитена грижа за тези служилите.

Например Citigroup покрива разноските за собствен транспорт на служителите, за да не се налага да използват публичния.

Надяваме се тази статия да Ви е била полезна!