Членство

Включи се и бъди част от промяната!

 • Индивидуално членство
  *само за физически лица
 • 99 лв
  на година/ по 8,25 лв на месец
 • Включва:
 • 1 Брой индивидуално членство
 • Ексклузивно HR съдържание
 • Employer Brand Диагностика
 • Подробен анализ на кандидати/служители 1 бр./годишно
 • Мейл кампания до всички членове 1 бр./годишно
 • HR Brunch срещи на всеки 3 месеца до 2 пропуска
 • Ежемесечни Online HR Meetups
 • Абонамент за сп. Employеr Brand Magazine
 • Участие в Обяд с шефа
 • Достъп до Ексклузивна Facebook група Bulgarian HR Community
 • БОНУС 2020- Доклад „Какво искат студентите в чужбина от работодателите в България“
 • За първите 20 членски организации – Доклад за индустрията от EoC или GS
 • Pin пост във Facebook групата с обява за 5 дни
 • Pin пост във Facebook групата с обява за 5 дни
 • Мейл кампания до всички членове

 • Специално издание сп. ЕБ Проучвания
 • HR Special
 • 500 лв
  на година/ по 41,60 лв на месец
 • Включва:
 • 2 Броя индивидуални членства
 • Ексклузивно HR съдържание
 • Employer Brand Диагностика
 • Подробен анализ на кандидати/служители 2 бр./месечно

 • Мейл кампания до всички членове 1 бр./годишно
 • HR Brunch срещи на всеки 3 месеца до 2 пропуска
 • Ежемесечни Online HR Meetups
 • Абонамент за сп. Employеr Brand Magazine
 • Участие в Обяд с шефа
 • Достъп до Ексклузивна Facebook група Bulgarian HR Community
 • БОНУС 2020- Доклад „Какво искат студентите в чужбина от работодателите в България“
 • За първите 20 членски организации – Доклад за индустрията от EoC или GS
 • Pin пост във Facebook групата с обява за 5 дни
 • Pin пост във Facebook групата с обява за 5 дни
 • Мейл кампания до всички членове

 • Специално издание сп. ЕБ Проучвания
 • Коорпоративно членство
 • 1000 лв
  на година/ по 83,34 на месец
 • Включва:
 • 3 Броя индивидуални членства
 • Ексклузивно HR съдържание
 • Employer Brand Диагностика
 • Подробен анализ на кандидати/служители 5 бр. /месечно

 • Мейл кампания до всички членове 2 бр./годишно
 • HR Brunch срещи на всеки 3 месеца до 3 пропуска

 • Ежемесечни Online HR Meetups
 • Абонамент за сп. Employеr Brand Magazine
 • Участие в Обяд с шефа
 • Достъп до Ексклузивна Facebook група Bulgarian HR Community
 • БОНУС 2020- Доклад „Какво искат студентите в чужбина от работодателите в България“
 • За първите 20 членски организации – Доклад за индустрията от EoC или GS
 • Pin пост във Facebook групата с обява за 5 дни
 • Pin пост във Facebook групата с обява за 5 дни
 • Мейл кампания до всички членове

 • Специално издание сп. ЕБ Проучвания
 • Коорпоративно ПРО членство
 • 2000 лв
  на година/ по 166,60 на месец
 • Включва:
 • 5 Броя индивидуални членства
 • Ексклузивно HR съдържание
 • Employer Brand Диагностика + Benchmarking
 • Подробен анализ на кандидати/служители 10 бр./месечно

 • Мейл кампания до всички членове 3 бр./годишно
 • HR Brunch срещи на всеки 3 месеца до 5 пропуска

 • Ежемесечни Online HR Meetups
 • Абонамент за сп. Employеr Brand Magazine
 • Участие в Обяд с шефа

 • Достъп до Ексклузивна Facebook група Bulgarian HR Community
 • БОНУС 2020- Доклад „Какво искат студентите в чужбина от работодателите в България“
 • За първите 20 членски организации – Доклад за индустрията от EoC или GS

 • Обучения 1 ден/годишно
 • Pin пост във Facebook групата с обява за 5 дни
 • Мейл кампания до всички членове

 • Специално издание сп. ЕБ Проучвания
 • Индивидуално членство *само за физически лица

 • 119лв. / с ДДС / годишно

 • 1 бр.
  Индивидуално членство
 • Ексклузивно HR съдържание
 • 1 бр./годишно
  Подробен анализ на кандидати/служители
 • Ежемесечни Online HR Meetups
 • Достъп до Ексклузивна Viber група Bulgarian HR Community
 • Employer Brand Диагностика
 • Мейл кампания до всички членове
 • 1 пропуск
  HR Brunch срещи на всеки 3 месеца
 • Участие в Обяд с шефа
 • Пост във Viber групата с обява за 5 дни
 • HR Special

 • 500лв. / без ДДС / годишно

 • 2 бр.
  Индивидуално членство
 • Ексклузивно HR съдържание
 • 2 бр./месечно
  Подробен анализ на кандидати/служители
 • Ежемесечни Online HR Meetups
 • Достъп до Ексклузивна Viber група Bulgarian HR Community
 • Employer Brand Диагностика
 • 1 бр.
  Мейл кампания до всички членове
 • 2 пропуска
  HR Brunch срещи на всеки 3 месеца
 • Участие в Обяд с шефа
 • Пост във Viber групата с обява за 5 дни
 • Корпоративно членство

 • 1000лв. / без ДДС / годишно

 • 3 бр.
  Индивидуално членство
 • Ексклузивно HR съдържание
 • 5 бр./месечно
  Подробен анализ на кандидати/служители
 • Ежемесечни Online HR Meetups
 • Достъп до Ексклузивна Viber група Bulgarian HR Community
 • Employer Brand Диагностика
 • 2 бр. за цялото членство
  Мейл кампания до всички членове
 • 3 пропуска
  HR Brunch срещи на всеки 3 месеца
 • Участие в Обяд с шефа
 • Пост във Viber групата с обява за 5 дни
 • Корпоративно ПРО членство

 • 2000лв. / без ДДС / годишно

 • 5 бр.
  Индивидуално членство
 • Ексклузивно HR съдържание
 • 10 бр./месечно
  Подробен анализ на кандидати/служители
 • Ежемесечни Online HR Meetups
 • Достъп до Ексклузивна Viber група Bulgarian HR Community
 • Employer Brand Диагностика
 • 3 бр. за цялото членство
  Мейл кампания до всички членове
 • 5 пропуска
  HR Brunch срещи на всеки 3 месеца
 • Участие в Обяд с шефа
 • Пост във Viber групата с обява за 5 дни