Мисия

Мисията на Bulgarian HR Community е да обедини специалистите в управлението на хора в България, да им даде възможност да заемат стратегическа роля, водейки се от най-добрите практики, най-успешните стратегии и споделеното знание на професията.

Визия

Визията на Bulgarian HR Community е да съживява и поддържа вярата в стойността на хората, управляващи човешките ресурси, в техните принципи, професионализъм, чисти намерения и стратегическо значение за превръщането на страната ни в едно по-добро място за работа и живот!