QoH – Изчислете качеството на наетите служители [ФОРМУЛА]

⏰ Време за прочитане: 3 Минути Неслучайно качеството на нает служител е сред топ 5 метрики при измерване представянето на ЧР отдела. Какво точно означава? Това е стойността, която новият служител носи за компанията. Тази метрика е една от най-сложните за измерване, тъй като стойността обикновено означава приноса на служителя в дългосрочен план и успеха […]

HR Journal – брой 11

0 ⏰ Време за прочитане: < 1 минута 0

HR Journal – брой 10

0 ⏰ Време за прочитане: < 1 минута 0

HR Journal – брой 9

0 ⏰ Време за прочитане: < 1 минута 0

HR Journal – брой 8

0 ⏰ Време за прочитане: < 1 минута 0

HR Journal – брой 7

0 ⏰ Време за прочитане: < 1 минута 0

HR Journal – брой 6

0 ⏰ Време за прочитане: < 1 минута 0

HR Journal – брой 5

0 ⏰ Време за прочитане: < 1 минута 0

HR Journal – брой 4

0 ⏰ Време за прочитане: < 1 минута 0

HR Journal – брой 3

0 ⏰ Време за прочитане: < 1 минута 0