Може ли за под минута? ЕП.3 – Изчисляване на извадката за проучвания

⏰ Време за прочитане: < 1 минута

⏰ Време за прочитане: < 1 минута

Може ли за под минута? ЕП.2 – Изкуственият интелект и препоръките

⏰ Време за прочитане: < 1 минута

⏰ Време за прочитане: < 1 минута

Йерархия на ангажираността

⏰ Време за прочитане: 5 Минути

Gallup имат едни от най-обширните проучвания на анжираността на служителите. Те също така създават т.нар. йерархия на ангажираността на служителите, която наподобява пирамидата на Маслоу.

За да се определи какви служители необходими за растеж, развитие и висока производителност, Gallup интервюира повече от 1 милион
мениджъри, за да намерят най-добрите прогнози за ефективността на служителите и екипа.

Базови нужди

Базовите нужди са в основата на йерархията за ангажираност на Gallup. Служителите трябва да имат ясно разбиране на това как изглежда доброто представяне в тяхната роля, за да могат да бъдат успешни. Въпреки че тези основни нужди изглеждат лесни за постигане, служителите често трябва да ги преразгледат при промяна, като поемане на нова роля, работа с нов екип или нов мениджър или работа с нови системи или процеси. Екипите с високи резултати в основата на йерархията са по-продуктивни, печеливши, креативни и адаптивни.

Над половината от служителите не са наясно какви са очакванията към тях на работното място.

Подкрепа от ръководството

Служителите искат да знаят за индивидуалния си принос и тяхната стойност за организацията. Вторият етап на ангажираност помага на служителите да разберат дали се справят добре в ролята и дали други оценяват техния принос, оценяват ги като хора и инвестират в техния растеж. Поддръжката на мениджър е особено важно по време на този етап, защото мениджърите обикновено определят и засилват стойността.

По-малко от един от трима служители в Америка казват, че са получили признание от мениджъра си в последните 7 дни.

Работа в екип

Служителите трябва да чувствам принадлежност към екипа и също, че са подходящи за екипа си. Те трябва да знаят, че са част от нещо по-голямо от тях самите. Те трябва да се доверят на хората, с които работят и да знаят, че другите им се доверяват и ги ценят. Третият етап от йерархията на Gallup се фокусира върху работата в екип. Основната роля на мениджърите е да насърчават възможностите за работа в екип и чувството за принадлежност.

Само един от пет служителите в Америка смята, че неговото мнение се оценява на работното място.

Растеж

На върха на йерархията на ангажираността е нуждата от растеж. Служителите трябва да бъдат предизвикани да научават нови неща и да намират по-добри начини да си вършат работата. Те трябва да усещат чувство за движение и напредък, когато се движат нагоре в ролите си. Провеждайки разговори със служителите редовно, мениджърите могат да научат какво е необходимо на служителите, за да се чувстват така, да напредват и да растат в ролите си.

По-малко от половината служителите в глобалната база данни на Gallup споделят, че някой е говорил с тях за техния напредък в последните шест месеца.

Надяваме се този материал да Ви бъде полезен! За още материали и ръководства, може да се присъедините към нашата BG HR общност тук.

Използвани източници: Gallup.com