Хибриден модел на работа – За какво да внимаваме + въпросник

⏰ Време за прочитане: 11 Минути

2020 г. наистина ни изправи пред изпитания и донесе необходими крайности. За някои това беше целодневната работа от вкъщи. Сега компаниите се замислят за връщане на служителите в офисите, но това ще стане поетапно, на ротационен принцип или по друг начин, съобразен с техните предпочитания. Т. нар. хибриден модел на работа сякаш е идеалният вариант за бъдещето на работното място, но как да го постигнем и дали няма и недостатъци?

В тази статия ще разгледаме тенденциите и съвети за преминаване към хибриден модел на работа, както и подводните камъни, които може да очакваме, когато го направим.

Най-важно от всичко, преди да вземете решение, е да попитате служителите си какво предпочитат. Така са направили Google и резултатите са показали, че 62% от служителите искат да се върнат офиса, но не да са там всеки ден.

Изпълнителният директор на Google, Сундар Пичай, казва:

„Виждам бъдещето по-гъвкаво. Ние твърдо вярваме, че личното присъствие, чувството за общност е изключително важно, когато трябва да решаваме трудни проблеми и да създаваме нещо ново и не мислим да променяме това. Но ние смятаме, че трябва да създадем повече гъвкавост и повече хибридни модели. „

cnbc.com

Компанията също така е обявила, че служителите могат да работят изцяло дистанционно до юли 2021г., подобно на Facebook, а някои компании като Twitter обявиха, че техните служители могат да работят от вкъщи завинаги.

Да се върнем на проучването: Въпреки че е по-лесно да се обработват резултатите, когато въпросите са затворени с отговор да/не или скала, отворените въпроси са тези, които най-добре ни дават представа какви са настроенията на служителите си. Препоръчваме да използвате и двата типа въпроси, като Ви предлагаме някои примерни:

Затворени въпроси (скала от 1 до 5)
1 – Като цяло домашната ми работна среда е удобна.

2 – Когато работя от вкъщи, съм по-мотивиран да си върша работата, отколкото в офис среда.

3 – Когато работя от вкъщи, изпитвам по-здравословно натоварване, отколкото в офис среда.

4 – Когато работя от вкъщи, изпитвам точно толкова чувство за удовлетворение от работата си, колкото и в офис среда.

5 – Когато работя от вкъщи, знам точно какво се очаква от мен от моя директен мениджър.

6 – Когато работя от вкъщи, изпитвам по-добър баланс между работа и личен живот, отколкото в офис среда.

7 – Когато работя от вкъщи, се чувствам по-енергичен, отколкото в офис среда.

8 – Когато работя от вкъщи, имам по-голямо внимание да си върша работата, отколкото в офис среда.

9 – Когато работя от вкъщи, мога да работя също толкова добре с колеги, колкото и в офис среда.

10 – Когато работя от вкъщи, се чувствам свързан с колегите си.

Отворени въпроси:

1. Колко дни в седмицата предпочиташ да работиш от вкъщи/в офиса?

2. Каква е основната причина да предпочиташ работата от вкъщи/от офиса?

3. Как бихме могли да подпомогнем работата от вкъщи? И всичко друго, което Ви вълнува.

Уеднаквяване на условията

Служителите, които са в офиса, ще използват ли предимства? А тези, работещи от вкъщи? Какво можем да направим, за да уеднаквим условията – в преимуществата, отношението към тях, кои получават повече внимание и време с мениджърите си, възнагражданието, оценката на представянето? Трябва нито едно от тези неща да не се влияе от опцията, която служителят е избрал (ако в нашия хибриден модел има различни опции).

Провеждане на събития в офиса

Ако част от хората работят дистанционно, а други – в офиса, нека се провеждат събитията (разбира се, след отпадане на мерките), на които да се събират всички. Същото се отнася и за случаите, в които служителите идват в офиса на ротационен принцип и не могат да се видят никога с всичките си колеги.

Какви са опасностите?

Хибридният модел на работа звучи прекрасно, но може да има много подводни камъни, за които да внимаваме:

Нека бъдем честни – голяма част от лидерите на компаниите все още предпочитат да работят от физическия офис на компнията. И въпреки че са достатъчно умни да не позволят някой от служителите да бъде „наказан“, защото работи от вкъщи, също така те не са и проактивно въвлечени в ежедневния бизнес. И ако тези служители досега са смятали, че дистанционната работа е една от модерните придобивки в компанията, скоро може да открият, че лидерите в компанията нямат намерение да се простят с това, с което са свикнали. Може да се получи така, че дистанционно работещите служители да открият, че биват повишавани по-рядко за сметка на тези, които ръководството вижда в офиса или че отношението към тях е по-дистанцирано.

Разбира се, не е задължително това да се случи. За да го избегнете, нека ръководството на компанията също практикува установения хибриден модел на работа и оценките на представянето са базирани на резултати.

Едно от най-големите предизвикателства в хибридните работни места е запазване на културата. PwC, например, не са особено притеснени и са уверени, че културата е в това какво вършат и как го вършат, което не се променя от начина на работа. Разбира се, много други компании са на мнение, че културата се ражда именно в офиса, в обстановката, ценностите, отношенията между служителите и залагат на „видимата“ част от културата. Културата на компанията си личи във всички допирни точни на кандидати и служителите с нея – от интервюто за работа, през въвеждането, до оценката на представянето и exit интервютата. Прегледайте всички и бъдете сигурни, че нито една от тези „touchpoints“, точки на контакт, не страда от дитанционната работа, дори това да означава повече усилия от Ваша страна.

Също така, много е вероятно служителите да се „втурнат“ в офиса веднага, щом това им бъде позволено, а после малко по малко да залагат повече на дистанционна работа, което ще намали веднага осезаемо заетото офис пространство. Много служители търсят опции за преместване по-близо до семейството, а не до офиса, често сменяйки и града, в който живеят, защото имат опцията за дистанционна работа. Бъдете готови това да се случи и гъвкави в плановете за заеманото офисно пространство. В крайна сметка това може и да е плюс за Вас, съкращавайки разходите за него.

Как го правят най-големите?

Ето и малко истории от големи компании, които може да прочетете, особено ако сте в същата сфера на дейност:

  1. HubSpot — The Future of Work at HubSpot: How We’re Building a Hybrid Company
  2. Dropbox — Dropbox goes Virtual First
  3. Reddit — Evolving Reddit’s Workforce
  4. Figma — How work is changing at Figma
  5. Coinbase — Post COVID-19, Coinbase will be a remote-first company
  6. Shopify — Digital by default
  7. Twitter — Moving to mandatory work from home globally + supporting our employees
  8. Slack — A new guide for adapting to a radically different workplace
  9. Sike Insights — EQ & Remote Managers Report

Надяваме се тази статия да Ви е била полезна!

Източници:

https://2daysmood.com/us/knowledge-blogs/checklist-hybrid-working-find-the-balance-between-working-at-the-office-and-working-from-home/

https://www.fccinnovation.co.uk/blog/2020/7/28/what-is-hybrid-working#:~:text=So%2C%20it%20follows%20that%20hybrid,desk%20and%20their%20home%20office.

https://about.gitlab.com/company/culture/all-remote/hybrid-remote/