⏰ Време за прочитане: 7 Минути

Наемете характер, тренирайте умения

В днешния конкурентен пазар на труда намирането на правилните служители може да бъде предизвикателство. Работодателите често се фокусират върху опита и техническите умения на кандидата, но все повече фирми осъзнават, че характерът е също толкова важен. Фразата „наемете характер, тренирайте умения“ стана популярна сред бизнес лидерите и има защо. Този подход може да доведе до по-ангажирана и по-продуктивна работна сила, което в крайна сметка е от полза за компанията.

Черти на характера като честност, почтеност и работна етика са от съществено значение за успеха във всяка работа. Тези качества не винаги са лесни за преподаване и служител, който ги няма, може да бъде пагубен за екипа и организацията. Липсата на почтеност, например, може да доведе до неетично поведение и загуба на доверие в компанията. Обратно, служител със силна работна етика може да вдъхнови другите и да помогне за изграждането на положителна екипна култура.

Наемете характер, тренирайте умения

Наемането за характер може да помогне за изграждането на култура на високи постижения в една организация. Когато служителите споделят сходни ценности и са ангажирани с мисията на компанията, е по-вероятно те да работят заедно ефективно и да постигнат по-добри резултати. Освен това служителите, които работят със страст и чувстват смисъл в ролята си, е по-вероятно да бъдат ангажирани и мотивирани.

Въпреки че уменията и опитът са важни, те не са единствените фактори, които допринасят за потенциала на кандидата за успех. Кандидат, който има необходимите умения, но му липсват правилните черти на характера, може да не е подходящ за екипа или организацията. От друга страна, кандидат, който има правилните черти на характера и потенциал, може да бъде обучен да развие уменията, необходими за работата.

Като се фокусират върху характера при наемане, компаниите могат също да създадат по-разнообразна работна сила. Кандидати, които идват от различен произход или които може да нямат точните квалификации на хартия, все пак могат да бъдат взети под внимание, ако притежават необходимите черти на характера. Това може да помогне за премахване на бариерите и да създаде възможности за хора, които може да са били пренебрегнати в миналото.

Веднъж наети, работодателите могат да инвестират в обучение и развитие, за да помогнат на служителите да развият уменията, от които се нуждаят. Този подход е от полза не само за служителя, но и за организацията. Хората, които се чувстват ценени и подкрепяни, са по-склонни да останат в компанията, което несъмнено води до по-ниско текучество и по-висока производителност.

В заключение, подходът „наемете характер, тренирайте умения“ става все по-популярен сред бизнеса и има защо. Черти на характера като честност, почтеност и работна етика са от съществено значение за успеха във всяка работа. Чрез наемане за характер компаниите могат да изградят по-ангажирана и по-продуктивна работна сила, която споделя подобни ценности и е отдадена на мисията на компанията. Освен това този подход може да доведе до по-разнообразна работна сила и да създаде възможности за хора, които може да са били пренебрегвани в миналото. Като инвестират в обучение и развитие, компаниите помагат на служителите да развият уменията, от които се нуждаят, което в крайна сметка е от полза както за служителя, така и за организацията.

Bulgarian HR Community