Членство

 • Индивидуален
 • 50 лв
  без ДДС / на година
 • Включва:
 • 1 Брой индивидуални членства
 • HR Brunch срещи на всеки 3 месеца
 • Членски Бадж „BGHRCommunity“ – Силвър или Черно-Бяло
 • Безплатна консултация -1 час / годишно
 • 1 Покана за EoC Awards Галавечеря
 • Ексклузивно HR съдържание
 • -10% Отстъпка от участие в конференция Employer Branding International Edition
 • -10% Отстъпка от участие в Employer Branding BG Edition
 • -10% Отстъпки от услуги на ToTheTop Agency
 • Ексклузивно HR съдържание
 • 10% Отстъпка от участие в конференция Employer Branding International Edition
 • 10% Отстъпка от участие в Employer Branding BG Edition
 • Ексклузивно HR съдържание
 • 10% Отстъпка от услуги на ToTheTop Agency

 • -10% Отстъпка от участие в конференция Employer Branding International Edition
 • -10% Отстъпка от участие в Employer Branding BG Edition
 • -10% Отстъпка от услуги на ToTheTop Agency

 • -10% Отстъпка от услуги на ToTheTop Agency

 • БОНУС 2020- Доклад „Какво искат студентите в чужбина от работодателите в България“
 • Индивидуален ПРО
 • 99 лв
  без ДДС / на година
 • Включва:
 • 1 Брой индивидуални членства
 • HR Brunch срещи на всеки 3 месеца
 • Членски Бадж „BGHRCommunity“ – Златно/Цветно
 • Достъп до Ексклузивна Facebook група Bulgarian HR Community
 • Безплатна консултация – 3 часа/годишно
 • 2 Покани за EoC Awards Галавечеря
 • Абонамент за сп. Employеr Brand Magazine
 • Участие в 1 Категория в EoC Awards
 • 1 iProfile анализ
 • Ексклузивно HR съдържание
 • 10% Отстъпка от участие в конференция Employer Branding International Edition
 • 10% Отстъпка от участие в Employer Branding BG Edition
 • Ексклузивно HR съдържание
 • 10% Отстъпка от услуги на ToTheTop Agency

 • -10% Отстъпка от участие в конференция Employer Branding International Edition
 • -10% Отстъпка от участие в Employer Branding BG Edition
 • -10% Отстъпка от услуги на ToTheTop Agency

 • -10% Отстъпка от услуги на ToTheTop Agency

 • БОНУС 2020- Доклад „Какво искат студентите в чужбина от работодателите в България“
 • Фирмен
 • 1000 лв
  без ДДС / на година
 • Включва:
 • 3 Брой индивидуални членства
 • До 3 HR Brunch срещи на всеки 3 месеца
 • Членски Бадж „BGHRCommunity“ – Златно/Цветно
 • Лого на сайта на Bulgarian HR
  в Commynity секция „Членове“
 • Достъп до Ексклузивна Facebook група Bulgarian HR Community

 • Достъп до Ексклузивна Facebook група Balkan HR Community
 • Безплатна консултация – 3 часа годишно
 • 3 Покани за EoC Awards ГалаВечеря
 • Абонамент за сп. Employеr Brand Magazine
 • Участие в Обяд с шефа Пакет Lite
 • Участие в 1 Категория в EoC Awards
 • Специално издание сп. ЕБ Проучвания
 • Ексклузивно HR съдържание
 • iProfile анализ 10 бр./годишно
 • -10% Отстъпка от участие в конференция Employer Branding International Edition
 • -10% Отстъпка от участие в Employer Branding BG Edition
 • -10% Отстъпка от услуги на ToTheTop Agency

 • -10% Отстъпка от услуги на ToTheTop Agency

 • БОНУС 2020- Доклад „Какво искат студентите в чужбина от работодателите в България“
 • Коорпоративен
 • 2000 лв
  без ДДС / на година
 • Включва:
 • 5 Броя индивидуални членства
 • До 5 HR Brunch срещи на всеки 3 месеца
 • Членски Бадж „BGHRCommunity“ – Златно/Цветно
 • Лого на сайта на Bulgarian HR Commynity секция „Членове“
 • Достъп до Ексклузивна Facebook група Bulgarian HR Community
 • Достъп до Ексклузивна Facebook група Balkan HR Community
 • Безплатна консултация – 20 часа годишно
 • 5 Покани за EoC Awards Галавечеря
 • Абонамент за сп. Employr Brand Magazine
 • Участие в Обяд с шефа Пакет Lite
 • Участие в 1 Категория в EoC Awards
 • Специално издание сп. ЕБ Проучвания
 • iProfile анализ 10 бр./месечно
 • Обучения 1 ден /годишно
 • Ексклузивно HR съдържание
 • -10% Отстъпка от участие в конференция Employer Branding International Edition
 • -10% Отстъпка от участие в Employer Branding BG Edition
 • -10% Отстъпка от услуги на ToTheTop Agency

 • БОНУС 2020- Доклад „Какво искат студентите в чужбина от работодателите в България“