Това ръководство е събрало съвети как да се справим с обстановката в компанията ни след съкращенията (т.нар. survivor care или грижа за оставащите в организацията служители).

В този материал ще откриете:

✔ Ефектът от съкращенията: Статистика
✔ Синдромът на оцелелите („Survivor Syndrome“)
✔ Eмоционалните аспекти при оставащите служители
✔ Последици за компанията (без план за действие)
✔ План за действие
✔ Грижа за оставащите служители
✔ Последици за компанията (Сравнение с/без план за действие)
✔ Какво да правим, ако ние страдаме от синдрома на оцелелите?