I-Profile анализ 

Описание

Управлението на бизнес е свързано с толкова много въпроси….
Как се измерва лидерството във фирмата?
Как се измерва токсичната среда във фирмата?
Кои са обективните измерители за повишение?
Къде да намерите отговори на всички тях и още?
iProfile e най-надеждният поведенчески анализ!

Той е е психометричен поведенчески анализ, състоящ се от 242 въпроса, измерващи 18 характеристики. Поведението на всеки човек се състои от парадигми и навици, вярвания и идеи. Всички те са измервани от  анализа, наред с ниво на комуникация, стрес, мотивация, демотивация, етика, финансови принципи и още. iProfile e и един от най-високо оценените психометрични анализи с достоверност 0.75.